Impressum

HALLHUBER GmbH
Taunusstraße 49
80807 München
Tyskland

Internett: www.hallhuber.com/no
E-post:

Adm.dir.: Ralf Weber, Johannes Ehling, Richard Lohner, Rouven Angermann
Verneting: Amtsgericht München
HRB Nummer: 55371
USt.-ID: DE129367311

Har du spørsmål, reklamasjoner eller klager, vennligst kontakt vår kundeservice på e-post:

Ansvarlig for innhold er i henhold til § 5 i den tyske telemedialoven (TMG) Ralf Weber, Johannes Ehling, Richard Lohner, Rouven Angermann se kontaktopplysninger over

Opphavsrett og varemerker

Opphavsrett: Copyright 2010 HALLHUBER GmbH. Med enerett.

Innhold og design på denne nettsiden er opphavsrettslig beskyttet. Sider og innhold kan ikke i noen form reproduseres, kopieres eller distribueres uten skriftlig samtykke fra Hallhuber GmbH. Likeledes er det ikke tillatt å koble siden til andre sider, for eksempel gjennom å åpne siden i en ramme.

Personopplysninger og personvern

Vi driver våre nettaktiviteter kun i samsvar med de til enhver tid gjeldende regelverk om personvern. Vi henter ikke inn personopplysninger uten ditt uttrykkelige samtykke. Vi henter inn, lagrer og benytter dine personopplysninger kun til det spesielle formålet du stilte opplysningene til rådighet for.

Dersom du gir oss personopplysninger som for eksempel e-postadresse, navn og adresse, behandler vi denne informasjonen strengt fortrolig. Vi iverksetter alle tenkelige tiltak for å forhindre at dine personopplysninger går tapt, blir manipulert eller gjøres tilgjengelig for uvedkommende. Vi fører protokoll over besøk på vår webserver ved hjelp av alminnelige metoder. Dette er data som ikke er personrelatert, og som brukes til rettslig beskyttelse (for eksempel mot hacker-angrep) og for å optimalisere vår netttilstedeværelse gjennom en statistisk analyse av personopplysningene. Nærmere opplysninger om personvern finner du i den separate personvernerklæringen.

Ansvarsbegrensning

Alt innhold blir grundig undersøkt og kontrollert. Hallhuber GmbH kan ikke holdes ansvarlig for aktualitet, fullstendighet eller riktighet. Hallhuber GmbH kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader som skyldes opplysninger som er gitt, verken for direkte eller indirekte skader, eller skader som oppstår som følge av datatap.

Innholdet på nettsidene blir kontinuerlig endret og oppdatert uten forutgående varsel. Alle tilbud er veiledende og uforpliktende

Tilbud og priser

Alle prises oppgis i norske kroner inkludert merverdiavgift.

Bankopplysninger

Kontoinnehaver: HALLHUBER GmbH
Kreditinstitutt: HVB UNICREDIT
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE39700202700010340803