Generelle vilkår

1. Avtaleinngåelse

1.1 Varene vi presenterer i HALLHUBER Online Shop er et uforpliktende tilbud til deg om å bestille varer hos oss.

1.2 Bestillingen din betraktes som et forpliktende tilbud til oss om å inngå en kjøpsavtale.

1.3 Vi aksepterer tilbudet idet vi leverer deg varen du har bestilt. Når du sender en bestilling, mottar du en automatisk bestillingsbekreftelse på e-post. Den bekrefter ikke at tilbudet er akseptert, men at bestillingen er mottatt. Om vi aksepterer en bestilling eller ikke, er det opp til oss å vurdere etter godt skjønn. Hvis vi ikke akter å etterkomme en bestilling, vil du bli omgående varslet om det.

1.4 Hvis vi under behandlingen av bestillingen din fastslår at produktet har gått ut av lager, informerer vi deg om dette i en e-post. En avtale om den ikke tilgjengelige varen vil ikke bli inngått.

1.5 Vi selger varene våre utelukkende til sluttbrukere som har fylt 18 år og kun i vanlig kvantum.

2. Mulighet for gratis retur

2.1 Uavhengig av angreretten gir vi deg frivillig anledning til å sende tilbake produkter du har kjøpt hos oss. Dermed kan du sende tilbake alle varer du har kjøpt i HALLHUBER Online Shop uten å oppgi noen grunn, innen 14 dager etter at du mottok varene. Forutsetningen er at varen er fullstendig og i ubrukt og uskadd tilstand. Det er kun mulig å prøve varen på, som i prøverommene ute i de fysiske butikkene. Når det gjelder varer med særlig hygienemerking, som for eksempel hygieneforsegling, gjelder dette kun når klistremerket eller forseglingen ikke er brutt.

2.2 Utover dette kan du benytte deg av angreretten, som beskrevet under punkt 3.

3. Angrerettloven

3.1. Angerett

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Angrefristen er på 14 dager fra den dagen da du, eller en oppnevnt tredje person som ikke er pakketjenesten, mottar varen.

For å benytte deg av angreretten må du varsle oss ugjenkallelig (Hallhuber GmbH, Taunusstraße 49, 80807 München, Germany, fax: +49 89 / 359 04 66, email: ) i en entydig erklæring (for eksempel i et brev sendt med posten, per faks eller e-post).

Ønsker du å benytte deg av angreretten, er det tilstrekkelig at du varsler oss innen angrefristens utløp.

3.2 Følgene

Følgene av å heve et kjøp Ønsker du å heve dette kjøpet, vil vi returnere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert kostnadene for vårt standard leveringsalternativ, uten unødig forsinkelse og uansett ikke mer enn 14 dager fra den dagen da vi ble informert om din avgjørelse om å heve kjøpet. Vi vil benytte samme betalingsmetode som du brukte da du betalte for bestillingen din, med mindre det er inngått avtale om noe annet. Uansett vil dette vil ikke medføre noen ekstra gebyrer for deg. Vi kan holde igjen tilbakebetalingen til vi har fått varene i retur fra deg, eller til du har gitt oss et bevis på at du har sendt oss varene, avhengig av hvilken situasjon som oppstår først.
Du må sende varene tilbake til oss eller levere dem tilbake uten unødig forsinkelse, og uansett ikke mer enn 14 dager fra den dagen da du informerte oss om ditt ønske om å heve kjøpet. Varene returneres til

HALLHUBER Algard
Ole Nielsens Vei 13
NO-4330 Algard

 

Tyskland Du overholder fristen ved å sende varene tilbake til oss senest innen 14 dager. Du dekker kostnadene for retursendingen. Du må kun betale eventuelle verditap når verditapet skyldes ikke nødvendig omgang med varen med hensyn til beskaffenhet, egenskaper og funksjon.

3.3. Angreskjema

(Ønsker du å heve kjøpet, ber vi deg fylle ut dette skjemaet og returnere det til oss.)

Hallhuber GmbH
Taunusstrasse 49
D-80807 München
Faks +49 89 / 359 04 66
E-post 

Jeg/vi underretter herved om at (*) jeg/vi (*) ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende (*)

Avtalen ble inngått den (*) Varen ble mottatt den (*)

Forbrukerens/forbrukernes navn

Forbrukerens/forbrukernes adresse

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes)

Dato

 

___________________

(*) Stryk det som ikke passer.

4. Levering/fraktkostnader

Vi sender varene ca. 4-6 virkedager etter bestillingsdato, forutsatt positivt resultat på kreditt- og identitetsvurdering.

5. Priser og betalingsmåter

5.1 Prisene som er angitt på bestillingstidspunktet, gjelder. Alle priser er inkludert merverdiavgift.

5.2 Varene betales som du vil i henhold til betalingsmåtene som foreslås og betingelsene som angis under bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å utelukke visse betalingsformer avhengig av resultatet på identitets- og kredittvurderingen.

5.3 Hvis du ikke betaler i tide, forbeholder vi oss retten til å belaste deg med purregebyrer. Ved betalingsforsinkelse har du plikt til å betale alle kostnader, gebyrer og kontantutlegg som oppstår som følge av betalingspåminnelsen. Herunder hører også alle utenomrettslige gebyrer som inkassogebyrer eller advokatsalærer.

6. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

7. Garanti

Med mindre det inngås avtale om noe annet, gjelder alle lovpålagte foreskrifter om produktgaranti.

8. Tildeling av rettigheter

Alle rettigheter til innhold på nettsidene, inkludert tekster, grafikk, bilder, filmer, lyder, illustrasjoner og programvare tilhører HALLHUBER, relaterte selskaper, lisensgivere og/eller innholdsleverandører. Alt innhold er opphavsrettslig og på andre måter rettslig beskyttet. Bruk av innhold krever uttrykkelig samtykke.

Alle merkevarer på våre nettsider er, så sant ikke annet er oppgitt, våre merkevarer. Disse skal ikke brukes uten forutgående skriftlig samtykke.

9. Verneting

Avtaleforholdet reguleres av norsk lov. FN-kjøpsretten får ingen anvendelse.

10. Nettbasert tvisteløsning

I henhold til europaparlaments- og rådsforordning 524/2013 av 18. juni 2013 har EU-kommisjonen etablert en nettbasert tvisteløsningsplattform (en "OS-plattform") for nettbasert tvisteløsning i forbrukertvister. OS-plattformen fungerer som et sentralt kontaktpunkt for forbrukere og selskaper som ønsker å løse sine online tvistemål utenfor retten.
Du finner OS-plattformen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Du kan også gjerne ta direkte kontakt på for en utenomrettslig, nettbasert tvisteløsning.