Colofon

HALLHUBER GmbH
Taunusstraße 49
80807 München
Duitsland

Website: www.hallhuber.be
E-Mail: service-nl@hallhuber.be

Directie: Ralf Weber, Dr. David Frink, Richard Lohner
Bevoegde rechtbank: Kantongerecht München
HRB Nummer: 55371
Btw-Nummer: DE129367311

U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen, klachten en bezwaren door e-mail te sturen naar 0800 8506000.

Auteurs- en merkenrecht

Urheberrecht: Copyright 2010 HALLHUBER GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Auteursrecht: copyright 2010 Hallhuber GmbH. Alle rechten voorbehouden. De inhoud en vormgeving van deze website vallen onder het auteursrecht. De pagina's en inhoud mogen zonder schriftelijke toestemming van Hallhuber GmbH in geen enkele vorm worden gereproduceerd, gekopieerd of verspreid. Het is verder niet toegestaan om de inhoud op andere pagina's te plaatsen, bijv. door het in een kader op te roepen, te plaatsen.

Persoonlijke gegevens en gegevensbescherming

We voeren onze internetactiviteiten uitsluitend uit met inachtneming van de gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is. We verzamelen geen persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het specifieke doel waarvoor u ons de gegevens heeft verstrekt.

Als u ons gegevens verstrekt, bijv. uw e-mailadres of uw naam en adres, worden deze gegevens strikt vertrouwelijk behandeld. We treffen zorgvuldig maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie en onbevoegde toegang. We registreren de toegang naar onze webserver zoals algemeen gebruikelijk is. De gegevens zijn niet persoonlijk en hebben als doel veiligheid te waarborgen (bijv. tegen hackers) en onze website te optimaliseren door de gegevens statistisch te analyseren. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden in de privacyverklaring.

Disclaimer

Alle inhoud wordt zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. Hallhuber GmbH is niet aansprakelijk voor actualiteit, volledigheid en juistheid. Hallhuber GmbH kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door het gebruik van de verstrekte informatie, of het nu gaat om directe of indirecte schade of schade die is ontstaan door het verlies van informatie.

De inhoud wordt op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd en bijgewerkt. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Aanbiedingen en prijzen

Alle prijzen zijn in euro en inclusief de wettelijke btw.

Verantwoordelijk voor de inhoud van de website conform § 5 van de Duitse telecommunicatiewet zijn Ralf Weber, Dr. David Frink, Richard Lohner, zie hierboven voor de contactgegevens.

Bankgegevens

Rekeninghouder: HALLHUBER GmbH
Bank: HVB UNICREDIT
BIC: HYVEDEMM
IBAN: DE39700202700010340803

Colofon